La Audiencia Provincial de Barcelona ratifica la condena a Caixa Penedès por la comercialización de un swap

La entidad financiera deberá devolver los cerca de 29.000 € que una empresa pagó como consecuencia de la suscripción de un swap hipotecario. El Tribunal considera que Caixa Penedès incumplió la obligación de evaluar correctamente la idoneidad del producto que ofrecía a su cliente. Más de 200.000 empresas y clientes particulares en todo el Estado [...]

L’Audiència Provincial de Barcelona ratifica la condemna a Caixa Penedès per la comercialització d’un swap

L'entitat financera haurà de retornar els prop de 29.000 € que una empresa va pagar com a conseqüència de la subscripció d'un swap hipotecari. El Tribunal considera que Caixa Penedès va incomplir l'obligació d'avaluar correctament la idoneïtat del producte que oferia al seu client. Més de 200.000 empreses i clients particulars a tot l'Estat espanyol [...]

Sentencia contra Catalunya Banc: obliga a devolver 30.000 euros invertidos en preferentes

Descargar sentencia (PDF) El Juzgado de Primera Instancia núm. 27 de Barcelona ha condenado Catalunya Banc, a instancias del Colectivo Ronda, a devolver 30.000 euros -más los intereses legales generados - y las costas del proceso, a una clienta de la entidad que suscribió 2 emisiones de participaciones preferentes de la entidad entre los años 1999 [...]

Una sentència obliga Catalunya Banc a retornar 30.000 euros invertits en preferents

Descarregar sentència (PDF) El Jutjat de Primera Instància núm. 27 de Barcelona ha condemnat Catalunya Banc, a instàncies del Col·lectiu Ronda, a retornar 30.000 euros -més els interessos legals- y les costes del procés,  a una clienta de l'entitat dque va subscriure 2 emissions de participacions preferents de l'entitat entre els anys 1999 i 2002. [...]

Quitança abusiva

Com era d’esperar ( i témer) el FROB ha imposat duríssimes condicions de bescanvi per a les preferents i el deute subordinat de Bankia i les caixes nacionalitzades, inclosa Catalunya Banc. --- Centenars de milers d’estalviadors arreu de l’Estat van descobrir un funest dia que havien esdevingut inversors a través de productes financers complexos i [...]