Una sentència obliga Catalunya Banc a retornar 30.000 euros invertits en preferents

Descarregar sentència (PDF) El Jutjat de Primera Instància núm. 27 de Barcelona ha condemnat Catalunya Banc, a instàncies del Col·lectiu Ronda, a retornar 30.000 euros -més els interessos legals- y les costes del procés,  a una clienta de l'entitat dque va subscriure 2 emissions de participacions preferents de l'entitat entre els anys 1999 i 2002. [...]

Quitança abusiva

Com era d’esperar ( i témer) el FROB ha imposat duríssimes condicions de bescanvi per a les preferents i el deute subordinat de Bankia i les caixes nacionalitzades, inclosa Catalunya Banc. --- Centenars de milers d’estalviadors arreu de l’Estat van descobrir un funest dia que havien esdevingut inversors a través de productes financers complexos i [...]

Qüestió de confiança per Montse Serrano

Durant moltes dècades les Caixes d'Estalvi catalanes han gaudit d'un grau de fidelitat per part dels seus clients tan alt que possiblement hagi estat un dels seus valors més preuats. Però les esmentades entitats no només no han sabut cuidar aquest actiu, sinó que han abusat de la confiança dels seus clients, assessorant-los per a [...]

La jurisprudència en les participacions preferents

Darrerament els mitjans de comunicació s'estan fent ressò d'algunes sentències que recentment s'han dictat en matèria de participacions preferents. Vist així, dóna la sensació que aquest sigui un problema nou, i que les poques sentències que s'han donat a conèixer siguin igualment inèdites. La realitat, però, és que el problema de les participacions preferents és [...]

Preferents: encara es pot reclamar

Molt s'ha especulat sobre les suposades limitacions que l'aprovació del polèmic RD24/2012 de reestructuració de i resolució d'entitats de crèdit suposava per a la possibilitat de reclamar judicialment per la comercialització de preferents. La veritat, però, és que l'entrada en vigor del decret no ha suposat cap alteració significativa en la situació d'aquells afectats i [...]