El gran negoci dels bancs islandesos (CAT)

En aquest article em refereixo als bons emesos pels bancs islandesos Landsbanki i Kaupthing BANK, que avan ser comercialitzats a l'Estat espanyol per entitats com ara BANKPIME, KUTXA o, fins i tot, bancs estrangers amb sucursals a Espanya com és el cas de BNP PARIBAS. Durant els anys 2005 i 2006, els esmentats bancs islandesos [...]

El gran negocio de los bancos islandeses

En este artículo me refiero a los bonos emitidos por los bancos islandeses LANDSBANKI y KAUPTHING BANK, que a su vez fueron comercializados en este país por algunos bancos españoles, como por ejemplo BANKPIME,  KUTXA o incluso otros extranjeros con sucursales en España como BNP PARIBAS. Durante los años 2005 y 2006, los referidos bancos [...]

La jurisprudència en les participacions preferents

Darrerament els mitjans de comunicació s'estan fent ressò d'algunes sentències que recentment s'han dictat en matèria de participacions preferents. Vist així, dóna la sensació que aquest sigui un problema nou, i que les poques sentències que s'han donat a conèixer siguin igualment inèdites. La realitat, però, és que el problema de les participacions preferents és [...]

La Jurisprudencia en las Participaciones Preferentes

Últimamente los medios de comunicación se están haciendo eco de algunas sentencias que recientemente se han dictado en materia de Participaciones Preferentes. Visto así, da la sensación de que éste sea un problema nuevo, y que las pocas sentencias que se han dado a conocer sean igualmente inéditas.  Pero la realidad es que el problema [...]