La jurisprudència en les participacions preferents

Darrerament els mitjans de comunicació s'estan fent ressò d'algunes sentències que recentment s'han dictat en matèria de participacions preferents. Vist així, dóna la sensació que aquest sigui un problema nou, i que les poques sentències que s'han donat a conèixer siguin igualment inèdites. La realitat, però, és que el problema de les participacions preferents és [...]

La Jurisprudencia en las Participaciones Preferentes

Últimamente los medios de comunicación se están haciendo eco de algunas sentencias que recientemente se han dictado en materia de Participaciones Preferentes. Visto así, da la sensación de que éste sea un problema nuevo, y que las pocas sentencias que se han dado a conocer sean igualmente inéditas.  Pero la realidad es que el problema [...]