Quitança abusiva

Com era d’esperar ( i témer) el FROB ha imposat duríssimes condicions de bescanvi per a les preferents i el deute subordinat de Bankia i les caixes nacionalitzades, inclosa Catalunya Banc. --- Centenars de milers d’estalviadors arreu de l’Estat van descobrir un funest dia que havien esdevingut inversors a través de productes financers complexos i [...]

Decepció

El Tribunal Suprem ha emès el seu esperat pronunciament sobre les clàusules sòl de la hipoteca. A criteri de l'Alt Tribunal, aquestes clàusules seran nul·les si han estat incloses amb “manca de transparència”. La declaració de nul·litat, però, no comportarà la devolució de les quantitats satisfetes. Segons l'Associació Hipotecària Espanyola, fins a 4 milions d'hipoteques [...]

La jurisprudència en les participacions preferents

Darrerament els mitjans de comunicació s'estan fent ressò d'algunes sentències que recentment s'han dictat en matèria de participacions preferents. Vist així, dóna la sensació que aquest sigui un problema nou, i que les poques sentències que s'han donat a conèixer siguin igualment inèdites. La realitat, però, és que el problema de les participacions preferents és [...]