El gran negoci dels bancs islandesos (CAT)

En aquest article em refereixo als bons emesos pels bancs islandesos Landsbanki i Kaupthing BANK, que avan ser comercialitzats a l'Estat espanyol per entitats com ara BANKPIME, KUTXA o, fins i tot, bancs estrangers amb sucursals a Espanya com és el cas de BNP PARIBAS. Durant els anys 2005 i 2006, els esmentats bancs islandesos [...]

El gran negocio de los bancos islandeses

En este artículo me refiero a los bonos emitidos por los bancos islandeses LANDSBANKI y KAUPTHING BANK, que a su vez fueron comercializados en este país por algunos bancos españoles, como por ejemplo BANKPIME,  KUTXA o incluso otros extranjeros con sucursales en España como BNP PARIBAS. Durante los años 2005 y 2006, los referidos bancos [...]