Una sentència obliga Catalunya Banc a retornar 30.000 euros invertits en preferents

Descarregar sentència (PDF) El Jutjat de Primera Instància núm. 27 de Barcelona ha condemnat Catalunya Banc, a instàncies del Col·lectiu Ronda, a retornar 30.000 euros -més els interessos legals- y les costes del procés,  a una clienta de l'entitat dque va subscriure 2 emissions de participacions preferents de l'entitat entre els anys 1999 i 2002. [...]

El Col·lectiu Ronda demana mesures addicionals davant el previsible allau de demandes per les preferents

Des de la nostra cooperativa demanem que l'Administració de Justícia a Catalunya segueixi l'exemple del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ha anunciat l'elaboració d'un pla especial per fer front a l'allau de demandes que presentaran les persones afectades per les quitances i els bescanvis de preferents i deute subordinat. Demanem l'adopció de les [...]

Quitança abusiva

Com era d’esperar ( i témer) el FROB ha imposat duríssimes condicions de bescanvi per a les preferents i el deute subordinat de Bankia i les caixes nacionalitzades, inclosa Catalunya Banc. --- Centenars de milers d’estalviadors arreu de l’Estat van descobrir un funest dia que havien esdevingut inversors a través de productes financers complexos i [...]