Una sentència obliga Catalunya Banc a retornar 30.000 euros invertits en preferents

Descarregar sentència (PDF) El Jutjat de Primera Instància núm. 27 de Barcelona ha condemnat Catalunya Banc, a instàncies del Col·lectiu Ronda, a retornar 30.000 euros -més els interessos legals- y les costes del procés,  a una clienta de l'entitat dque va subscriure 2 emissions de participacions preferents de l'entitat entre els anys 1999 i 2002. [...]