Preferents de Caixa Laietana i processos arbitrals

La immensa majoria de les persones afectades per l'adquisició de participacions preferents de Caixa Laietana van acceptar el bescanvi dels seus productes per accions de Bankia. Ara, aquest fet els exclou dels processos arbitrals. Han estat, doncs, víctimes d'un doble engany. Els tenidors de participacions preferents de Bankia esperen, des de fa mesos, la concreció [...]