Qüestió de confiança per Montse Serrano

Durant moltes dècades les Caixes d'Estalvi catalanes han gaudit d'un grau de fidelitat per part dels seus clients tan alt que possiblement hagi estat un dels seus valors més preuats. Però les esmentades entitats no només no han sabut cuidar aquest actiu, sinó que han abusat de la confiança dels seus clients, assessorant-los per a [...]